Hoogsensitief (HSP) en niet genoeg assertief?

hsp assertiefHoogsensitieve personen zijn heel empathisch. Ze voelen aan wat anderen van hen verwachten. Ze zijn een kei in zich aanpassen. Ze durven geen ‘neen’ zeggen omdat ze anderen niet willen teleurstellen of bang zijn voor conflicten. Zo kunnen HSP’s te veel hooi op hun vork nemen en een burn-out of andere gezondheidsproblemen krijgen. En op het einde van je leven kan je er grote spijt over hebben. De Australische palliatieve verpleegster Bronnie Ware schreef in haar boek ‘Als ik het leven over mocht doen’ over de vijf dingen die mensen het meest betreuren aan het einde van hun leven. De meest voorkomende spijt was:“Ik wou dat ik vroeger de moed had om een leven te leiden dat trouw was aan mezelf. Ik wou dat ik minder had geleefd volgens de verwachtingen van anderen.

Hoogsensitieve personen zeggen te weinig ‘neen’ tegen verwachtingen

HSP’s zijn heel open en empathisch. Ze voelen anderen goed aan en willen hen graag tevreden stellen. Ze hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsbesef. Daardoor gaan hoogsensitieve personen vaak over hun eigen grenzen of laten ze anderen over hun eigen grenzen gaan. Ze doen dingen die ze eigenlijk niet willen, die hen uitputten of overprikkelen.

HSP’s zeggen te weinig ‘ja’ tegen zichzelf

Omdat HSP’s bang zijn om afgewezen te worden durven ze vaak niet zeggen wat ze zelf van iets vinden, wat ze graag zouden willen. Zo missen ze kansen om dingen te doen die hen energie geven en gelukkig maken.

Paardencoaching toonde me het belang van ‘neen’ en ‘ja’ zeggen

Het paard heeft me laten zien dat het belangrijk is om ‘neen’ te zeggen. Maar dat het nog belangrijker is om ‘ja’ te zeggen! Om te zeggen wat je wel wil, waar jij voor staat. De opdracht was om een aantal keer rond het paard te wandelen terwijl ik in gedachten antwoordde op de werkvraag van een klant. Het paard stond los en moest blijven staan tijdens de hele oefening. Tijdens het eerste deel van de oefening zei ik in gedachten wat ik niet wilde. Toen maakte het paard heel even aanstalten om een poot te verzetten, maar het bleef toch staan. In het tweede deel van de oefening zei ik waarvoor ze me wel mochten vragen. Toen was het paard één en al oor. Het draaide letterlijk de oren naar me toe. Het volgde me constant met zijn kop. Er was echte interesse en verbinding. Dit leerde mij hoe belangrijk ‘ja’ zeggen is.

Waarom is het voor HSP’s zo moeilijk om assertief te zijn?

De focus van de meeste HSP’s ligt vooral bij de ander, de buitenwereld. Ze hopen liefde en waardering te krijgen als ze aan de verwachtingen van anderen voldoen. Door die sterke, jarenlange focus naar buiten zijn veel hoogsensitieve personen het contact met hun binnenwereld verloren. Ze weten niet meer wat ze zelf voelen, wat ze willen of niet willen, verlangen, dromen, …

De oplossing? Het contact met jezelf herstellen en assertief uiten wat je wel of niet wil.

Alvorens een hoogsensitief persoon assertiever kan worden is het nodig dat hij/zij eerst de verbinding met zichzelf herstelt. Anders zal de HSP niet weten waarop ja of neen te zeggen. Wil jij weten hoe je het contact met jezelf herstelt en goed voor jezelf kan zorgen door assertief je grenzen aan te geven en trouw te blijven aan jezelf? Vraag hiernaast rechts (of hieronder op mobiel apparaat) het e-boek aan ‘ HSP: van overleven naar happy leven’.

Vind je dit interessant voor anderen?

Deel het via de sociale media knoppen hieronder.